ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΧΡΥΣΟΥ-ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ

Η Nikias Gold διαθέτει πρωτοπόρο εργοστάσιο ανακύκλωσης πολυτίμων μετάλλων

Τήξη-Ανάλυση-Ανάκτηση (Καθαρισμός)

Είναι η μοναδική ελληνική εταιρεία με δικές της καθ'όλα νόμιμες, πρωτοποριακές, "πράσινες" εγκαταστάσεις τήξης, διύλησης και παραγωγής καθαρών πολυτίμων μετάλλων, που της εξασφαλίζουν άδεια λειτουργίας εντός λεκανοπεδίου Αττικής, στο Μοσχάτο στα νότια προάστια.
TOP