Τιμή Καθαρού Χρυσού (24Κ): 40,50 € / g
Τιμή Χρυσού 22Κ: 34,50 € / g
Τιμή Χρυσού 18Κ: 28,00€ / g
Τιμή Χρυσού 14Κ: 21,00 € / g
Τιμή Χρυσού 9Κ: 10,50 € / g
Τιμή Καθαρού Aργύρου (1000'): 300 € / Kg
ΑΓΟΡΑ ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΧΡΥΣΟΥ ΑΝΑ ΚΙΛΟ -2.500 ΑΠΟ SPOT
ΠΩΛΗΣΗ ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΧΡΥΣΟΥ ΑΝΑ ΚΙΛΟ -1,00% ΑΠΟ SPOT
Τελευταία ενημέρωση: 11/12/19