Τιμή Καθαρού Χρυσού (24Κ): 44,00 € / g
Τιμή Χρυσού 22Κ: 39,00 € / g
Τιμή Χρυσού 18Κ: 31,00€ / g
Τιμή Χρυσού 14Κ: 24,00 € / g
Τιμή Χρυσού 9Κ: 10,50 € / g
Τιμή Καθαρού Aργύρου (1000'): 400 € / Kg
ΑΓΟΡΑ ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΧΡΥΣΟΥ ΑΝΑ ΚΙΛΟ -2.500 ΑΠΟ SPOT
ΠΩΛΗΣΗ ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΧΡΥΣΟΥ ΑΝΑ ΚΙΛΟ -1,00% ΑΠΟ SPOT
Τελευταία ενημέρωση: 23/06/21